Lean voor Woningcorporaties

Lean en onze aanpak

LEAN voor woningcorporaties

Kennisoverdracht

Moeten uw medewerkers Lean deskundigen worden? Wij denken van niet. Onze ambitie is om medewerkers hun talenten in te laten zetten binnen hun eigen vakgebied. Lean helpt daarbij. Door het aanpakken van verspillingen met behulp van de kennis van medewerkers. Onze aanpak daarbij is pragmatisch en en toegespitst op de praktijk.
(meer…)

Herkent u dit?

 • U controleert de acceptatieformulieren, omdat de klant ze vaak niet goed invult.
 • U moet klanten vaak bellen omdat ze gegevens niet goed aanleveren.
 • U heeft veel verschillende formulieren in omloop.
 • Medewerkers worden steeds “gestoord” door klanten met vragen.
 • Medewerkers verbeteren wel binnen hun afdeling, maar tussen verschillende afdelingen is de samenwerking nog niet optimaal.
 • Er worden verschillende ict systemen gebruikt wat vaak leidt tot dubbele invoer.
 • Uw medewerkers ervaren een hoge werkdruk.
 • Procedures, (governance-)documenten, reglementen en verordeningen zijn nog niet aanwezig of niet toegesneden op uw organisatie.
 • Er wordt nog niet door de ogen van de klant en de stakeholders gekeken.
  (meer…)

LEAN in 7 stappen

Onze Lean trajecten zijn maatwerk, maar doorlopen over het algemeen 7 fasen.  De doorlooptijd t/m de business case is ca.  6 weken.
1. Projectstart
2. Waardestroom huidige situatie
3. Waardestroom nieuw proces
4. Detaillering/uitwerking
5. Businesscase en besluitvorming
6. Testfase
7. Implementatie

(meer…)

Laatste nieuws

Lees het meest actuele nieuws

Samenwerken binnen of tussen teams?

Als ik aan een medewerker vraag hoe de samenwerking in de organisatie is, dan krijg ik in bijna alle gevallen een antwoord dat betrekking heeft op de samenwerking in het eigen team (of cluster of afdeling).

Logisch?

Medewerkers voelen zich onderdeel van hun “eigen” team. Type werk, opleiding, hoeveelheid klantcontact, het zijn allemaal factoren die er voor kunnen zorgen dat mensen binnen teams vaak meer op elkaar lijken dan mensen uit een ander team. Mensen zijn geneigd te investeren in de (verbetering van) samenwerking binnen het eigen team. Vaak kennen teams een eigen sub-cultuur.

Maar juist in de samenwerking met andere teams is voor organisaties veel te halen. In de samenwerking tussen teams ontstaan de meeste verstoringen. Deze worden soms uitgebreid in het “eigen” team besproken. Dit vergroot de binding binnen het team, maar ook de afstand tot andere teams.

Hoe dan?

Continue reading

Ringstaartmaki en Origami: inspiratie voor procesverbeteringen!

Ringstaartmaki en origami, de kans is groot dat je van beide ooit weleens hebt gehoord. Maar wat is de relatie met processen optimaliseren?

 • De ringstaartmaki kennen wij van zijn ongekende alertheid. Hij is observerend, oplettend, nieuwsgierig en geïnteresseerd. Kijkt naar alles wat er in zijn omgeving staat te gebeuren, beschouwt hoe alles continu verandert en… anticipeert daarop!
 • Origami kennen we van de kunstzinnige vouwwerkjes van papier. De meest creatieve, nieuwe en soms ondenkbare vormen komen tot stand door denkwerk, analyse en… doen!

Continue reading

Valkuilen bij de omschakeling naar procesgericht werken volgens Lean

Ik spreek regelmatig bedrijven die twijfelen aan het invoeren van Lean of procesgericht werken. Waarom? Omdat ze in het verleden een verbeterproject hebben gedaan waarin ook de processen netjes beschreven zijn. Vaak met input van de medewerkers. Toch zijn werkwijzen helaas niet veranderd. Waarom zou het nu dan wel werken?

Drie veel voorkomende valkuilen

 1. Procesgericht werken wordt gezien als een project
 2. Snel resultaat willen, terwijl indicatoren en sturing vaag blijven
 3. Geen aandacht voor procesverantwoordelijkheid

Continue reading

Wat klanten zeggen

LEES WAT ONZE KLANTEN HEBBEN ERVAREN

Woontij blij met Lean aanpak van Aquirius

En wie hebben er nog meer kennisgemaakt met Lean

Woontij heeft op een zeer plezierige manier met Marga van Aquirius samengewerkt. Ons doel was: minder stress bij een goedlopend verhuurproces. Dit belangrijke primaire proces kon wat ons én onze klanten betreft beter worden georganiseerd. Zeker met de digitale mogelijkheden van tegenwoordig. Maar waar begin je dan? Woontij is begonnen bij Marga Van den Bosch. We hebben een paar weken intensief samengewerkt.

(meer…)

Wat speelt bij woningcorporaties: steekproef

 • Al lange tijd (jaren) bezig om verhuurmutatieproces (als belangrijkste proces) te optimaliseren, maar blijven steeds steken in ideeën en pogingen.
 • Door de waan van de dag komt men niet toe aan het verbeteren van het hele proces. Het blijven adhoc oplossingen van deelproblemen.
 • Men wil het zelf oplossen door medewerkers een Leantraining te laten volgen; echter: zij moeten dit er vervolgens ‘bij’ doen. Een frisse, scherpe blik van buitenaf is vaak onontbeerlijk

(meer…)

Wat onze klanten ons teruggeven

Waarom een opdrachtgever voor Aquirius kiest? Vaak krijgen wij te horen dat de keus op ons is gevallen omdat wij geen groot bureau zijn. Geen hoogdravende concepten die hoog over gaan, maar juist een pragmatische zienswijze en aanpak. Wij weten al snel het vertrouwen van de medewerkers te krijgen en dat is nodig om de veranderingen in de organisatie tot stand te brengen. Onze persoonlijke aanpak is onze kracht. Wij combineren een luisterend oor, een kritisch oog met een verfrissende denkwijze. Dat alles met een passie en enthousiasme voor Lean die energie geeft zodat samen met de medewerkers het nieuwe proces kan worden vormgegeven en uitgevoerd. Stap voor stap, volgens een duidelijke  en heldere structuur met kennis van de diverse instrumenten van de Lean methodiek.